woensdag 5 mei 2021

Een operatie, klussen en online lessen.


We willen deze keer beginnen met het bedanken van iedereen die ons steunt en onze nieuwe bankrekening (zie colofon) gebruikt heeft. Wat geweldig dat jullie, ook in deze voor iedereen moeilijke tijden, ons blijven steunen!
  

We hebben de laatste maanden steeds meer berichten gehad van vrienden van over de hele wereld, maar vooral uit Brazilië en India, over heel trieste situaties, ziekte en overlijden door Corona. Jullie zullen het in de kranten ook wel gelezen hebben hoe erg het daar op veel plaatsen is.

Ik las pasgeleden een gebed op een Bijbelapp (The Message Study Bible Notes) bij het boek Job, wat wel heel goed weergeeft hoe Johan en ik ook steeds samen de dag met gebed beginnen voor de wereld in nood. Ik heb het naar het Nederlands vertaald:

Lieve Heer,

Help ons om in te zien dat U soeverein bent over de omstandigheden van ons leven,

zelfs over lijden dat onmogelijk te begrijpen lijkt.

Help ons om dat lijden als een sacrament te zien,

iets dat een middel tot genade kan zijn,

Ons dichter bij U kan brengen,

en U dichter bij ons.

Geef ons de eerlijkheid om oprechte vragen te stellen.

Schenk ons ook de nederigheid om te beseffen dat wat we nodig hebben

niet zozeer een antwoord is, maar een omhelzing.

Omhels ons, o God. Alstublieft.

Til ons op van rouw en verdriet en neem ons op in Uw liefdevolle armen.

Houd ons vast. Veeg onze tranen weg. En maak ons heel. . .


Willen jullie dit met ons meebidden voor de mensen in nood, dichtbij en ver weg?

Het online lesgeven gaat door

De afgelopen weken mochten we ook weer in verschillende scholen en kerken online lesgeven. In Brazilië is de Children at Risk School van start gegaan in Belo Horizonte, waar Johan online lesgaf. Er zijn deze keer alleen maar Braziliaanse studenten. Ze waren twee weken van tevoren gekomen om in quarantaine te gaan, en nu vormen ze dus samen een “bubbel”, en kunnen zo samen les hebben. Maar waar voorheen elke week ook veel praktijklessen gegeven werden, kan dit nu tijdelijk even niet, en ook geven de meeste docenten hun lessen online. Wel even slikken, maar we hopen dat volgend jaar de lessen weer op de oude manier kunnen…

Brazilië, Mexico, Barbados

Johan mocht ook in Borel, een favela in Rio de Janeiro en in Tijuana in Mexico lesgeven aan de studenten van de Discipelschaps Training Scholen en ik was uitgenodigd om in een kerk in Barbados les te geven, tijdens een gebedssamenkomst van 7 uur ‘s avonds tot zeven uur ‘s morgens!

We hopen ook binnenkort weer onze online cursussen aan te gaan bieden, en hebben daar deze week Zoom vergaderingen over.
 We hebben online een bouwpakket blokhut besteld

Klussen

Tussendoor volgen we verschillende online Bijbelcursussen en klussen we, heel vaak met de hulp van vrienden, aan ons tuinkantoor. Dat wordt dus dan meteen ook een rolstoel aangepaste logeerkamer met badkamer, zodat Davi, met zijn bredere rolstoel, ook weer makkelijker bij ons kan logeren in weekenden en vakanties. Het is een flink werk, de vloerisolatie zit erin, de verwarmingen hangen, nu nog verder schilderen, de badkamer afwerken en het plafond isoleren. Wat heerlijk dat we nu weer gewoon bij de Gamma naar binnen kunnen lopen, zonder voor elk schroefje een afspraak te moeten maken! 😊 Ja het begint al heel wat te lijken!


Gelukkig hadden we een paar goede vrienden die kwamen helpen
 

 
We zijn een goed team samen!

Uitgestelde (???) operatie.

Johan tobt al jaren met zijn prostaat, met als gevolg dat hij overdag en ‘s nachts heel erg vaak naar de wc moet. Gelukkig wezen de onderzoeken uit dat het niet kwaadaardig is. Begin vorig jaar had hij hier specifieke medicijnen voor gekregen die wel een beetje hielpen, maar nu zei de dokter dat het toch tijd is voor een operatie. De operatie is gepland voor 18 mei, maar met alle ziekenhuizen zo vol met coronapatiënten, zou het zomaar kunnen dat zijn operatie nog wat uitgesteld gaat worden. Willen jullie daar ook voor bidden? Dat de operatie op de juiste tijd zal plaatsvinden, en dat Johan er snel weer van zal opknappen?

Naar Brazilië?

We hadden oorspronkelijk gepland om in september weer een paar maanden naar Brazilië te gaan om les te geven, maar zoals het er nu uitziet, lijkt dat voorlopig nog niet te kunnen. We hebben wel allebei ons eerste vaccin gehad. En hopen over een maandje de tweede te krijgen. Maar de situatie in Brazilië is nog erg heftig. Dus we wachten het nog maar af.

Onze kinderen

Onze kinderen in Brazilië, Michele en Romeu, proberen groepen kwetsbare kinderen te helpen. De lagere en middelbare scholen zijn al sinds maart vorig jaar gesloten, en ze weten nog niet wanneer die weer open zullen gaan. Een ramp! Ook helpen ze arme families met voedselpakketten.

Onze kinderen in Engeland, Johanneke en Jonathan hopen dat de geplande school van Documentary Film Making, die zij leiden, in september door zal kunnen gaan, en er weer studenten zullen kunnen komen om hands on les te krijgen. Ze hopen in juli met hun drie meiden op verlof naar Nederland te komen.

Onze kinderen in Amerika, Pieter en Melissa, doen nog steeds veel online. De kinderen hebben voornamelijk online school en Pieter werkt ook al sinds begin vorig jaar vanuit zijn kantoor thuis.

Onze kinderen in Nederland, Davi en Dilma, zijn al gevaccineerd, die hebben er zelfs al twee gehad. Wel heel fijn, vooral Davi heeft toch wel een heel kwetsbare gezondheid. Hun dagbesteding, waaronder een winkel en een lunchroom (Ons plekje, in Putten) zijn ook weer gedeeltelijk open. Geweldig hoor, hoe de medewerkers van de Pinnenburg, waar zij beiden wonen, hen, en de hele grote groep bewoners, door de afgelopen maanden heen geloodst hebben. Petje af!

Gebedspunten
 • Willen jullie met ons bidden voor de mensen in de landen waar het momenteel helemaal niet goed gaat, zoals Brazilië, Indië, Jemen, Libanon, en vele landen in Afrika.
 • We bidden dat er wereldwijd genoeg vaccins voor iedereen beschikbaar gemaakt zullen worden en dat er ondertussen niet grote mutaties zullen zijn.
 • We danken voor de mogelijkheden om online les te kunnen geven. Bid voor de komende cursussen die we weer aan hopen te bieden.
 • Dank dat Johan zijn prostaatproblemen niet door een kwaadaardig gezwel komen, en bid voor de operatie en de revalidatie.
We wensen jullie allemaal Gods vrede en nabijheid toe, Zijn troost in verdriet, Zijn kracht als we moe worden, Zijn liefde in ons leven om te ontvangen en weer door te geven!

Heel veel liefs!
 

maandag 8 februari 2021

We wonen weer officieel in Nederland!

Deze winter wordt door velen ervaren als zwaar. Steeds meer beperkingen terwijl de aantallen besmettingen tergend langzaam dalen. Eenzaamheid, meer mensen ernstig ziek, grote onzekerheid, kinderen en families in de knel, en wat staat er ons nog te wachten? Het gaat je niet in de koude kleren zitten.

We bidden voor alle mensen die het nu zo moeilijk hebben. Als we zo rondkijken weten we ons gezegend: we zijn gezond, daar zijn we erg dankbaar voor!
 


Een andere zegen voor ons was dat onze dochter en schoonzoon, Michele en Romeu, met hun kinderen uit Brazilië op verlof kwamen. Het was al drie jaar geleden dat ze hier voor het laatst waren. Wat een gezelligheid was dat samen tijdens deze donkere dagen! Het was best spannend of het zou lukken, en is nu weer spannend of ze weer terug kunnen.

Een heel jaar niet naar school

De kinderen, Igor en Eva, hadden vorig jaar in Brazilië het hele jaar niet naar school gekund, daar waren alle scholen dicht, en volgens de burgemeester van Belo Horizonte, zal dat ook nog wel een poos zo blijven. Dat maakt het erg zwaar voor de kinderen en hun ouders. Het was dan ook heerlijk voor hen even drie weken hier naar school te mogen en weer met andere kinderen te kunnen spelen. Helaas gingen toen ook de scholen hier dicht…
 


Nederlandse les

Maar we hebben er het beste van gemaakt en samen met Michele hebben we een “Nederlandse school” gewoon thuis geïmproviseerd met intensieve Nederlandse lessen. Terwijl Romeu ondertussen Johan hielp met de verbouwing.
 


Verbouwing

Ja, we zijn ons zomerhuisje aan het verbouwen. Davi, die in een rolstoel zit, en hier vaak weekenden en vakanties bij ons doorbrengt had een bredere rolstoel aangepast gekregen. Maar o schrik, toen paste hij niet meer bij ons door de deuren! Johan had de deurposten er al uitgezaagd. Maar een beter optie was toch om ons piepkleine huisje uit te breiden. We hebben een blokhut in bouwpakket besteld, om als extra slaapkamer en badkamer te dienen. Johan en Romeu zijn dus druk in de weer geweest om de fundering, een betonnen plaat met isolatie eronder, voor elkaar te krijgen. Dat was een flinke klus, maar met de hulp van nog een paar vrienden die hier ervaring mee hadden, is het goed gelukt.
 


Het online lesgeven gaat gewoon door

Ondertussen mochten we ook weer online lessen geven aan de Discipelschaps Training School op Heidebeek, aan de Cornerstone Bijbelschool van de WEC in Beugen (NB) en hebben we een online seminar gegeven tijdens een grote Europese conferentie voor hulp aan vluchtelingen.

Ook zijn we weer bezig met de voorbereidingen voor mogelijke online seminars in de komende maanden, omdat het er toch nog niet naar uitziet dat we binnenkort weer kunnen reizen om onze lessen plaatselijk te geven.
 


We wonen weer officieel in Nederland!

Per 4 januari 2021 hebben we ons weer als inwoners van Nederland in laten schrijven, na ruim 40 jaar in het buitenland gewoond te hebben.

Ons werk voor kinderen in nood gaat door

Dat wil echter niet zeggen dat we nu stoppen. Ons werk in de zending gaat gewoon door. Dit is de laatste jaren veranderd van het leiden van projecten en opvanghuizen voor kinderen in nood, in Belo Horizonte, Brazilië, tot het leiden en geven van cursussen, seminars en trainingen voor werkers onder kinderen in risicosituaties. De ervaring die we al die jaren opgedaan hebben, mogen we nu doorgeven onder de naam van “Children at Risk Training”. We geven deze cursussen, seminars en trainingen op vele locaties over de hele wereld, of zoals in het afgelopen jaar, online voor studenten uit meer dan 40 verschillende landen. Onze studenten zijn vaak zendelingen die met de armste kinderen werken.

Een nieuw bankrekeningnummer

Omdat we nu ons huisadres in Nederland hebben, verandert het één en ander aan de manier waarop het geld voor onze ondersteuning gegeven moet worden. Ons oude bankrekeningnummer mogen we niet meer aanhouden nu we officieel in Nederland wonen, en dat nummer zal dan ook afgesloten worden! We hebben nu dus een nieuwe bankrekening moeten openen.

Graag willen we jullie vragen om dit in uw financieel systeem te veranderen en dus in het vervolg je giften voor ons over te maken naar onze nieuwe bankrekening: NL25 INGB 0008824533 t.n.v. Stichting Redding en Herstel, Reeuwijk o.v.v. PF2496 Children at Risk. De giften zijn, net als bij de oude rekening, aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Het is dus erg belangrijk om ook bij dit nieuwe bankrekeningnummer bij je gift te vermelden: PF2496 Children at Risk.

We zijn ieder zo dankbaar voor de vele jaren van trouwe steun waardoor we ons werk hebben kunnen doen en hopen dan ook in de toekomst op jullie doorgaande steun te kunnen rekenen.

Gebedspunten
 • Wereldwijd zijn er erg veel families met grote problemen. Laten we samen blijven bidden voor alle mensen die het nu door de corona extra zwaar hebben, lichamelijk, economisch of juist geestelijk.
 • Willen jullie ook speciaal bidden voor de kinderen? Vooral kinderen in gezinnen waar het voorheen al niet lekker liep, hebben het nu extra zwaar.
 • Willen jullie met ons danken dat we ons weer in Nederland in hebben kunnen schrijven, een fijn zomerhuisje hebben, en door kunnen gaan met het lesgeven?
 • Willen jullie met ons bidden voor onze studenten, die vaak in arme en onderontwikkelde landen wonen, en die hun best doen, om juist ook nu de kinderen in risico situaties te helpen.
Hartelijke groeten en Gods rijke zegen toegewenst!


maandag 23 november 2020

Verbonden in deze corona tijd

 

“Ik ben zo dankbaar! Eindelijk voel ik alsof ik begrepen wordt. We hadden zoveel problemen met de kinderen die we proberen te bereiken. We houden van ze en weten ons geroepen om hen te helpen, maar we waren al bijna wanhopig, het leek alsof niets wat we deden een positief effect had. Maar nu snap ik een beetje beter waar al die problemen vandaan komen, en beter nog: wat we eraan kunnen doen!”
 

Dit was zomaar één van de reacties van onze studenten van de tweede introductie cursus voor het werken met kinderen in nood, die we online gegeven hebben. We hadden weer ruim 80 studenten uit meer dan 30 verschillende landen. Het grootste deel van onze studenten zijn ook zendelingen, die bij Jeugd met een Opdracht werken, of bij andere zendingsorganisaties. Sommige van onze studenten wonen en werken in landen waar christenen hevig vervolgd worden om hun geloof. Anderen werken in de armste gebieden, zoals in de vluchtelingenkampen in Afrika, of in de sloppenwijken van grote steden in India. Sommigen werken op plaatsen waar het werk met kinderen in nood al vele jaren draait, anderen zitten in de pioniersfase. 

Verbondenheid

Het is dan prachtig om te horen en te lezen, hoe de verschillende lessen hen helpen. Maar ook, hoe juist in deze Coronatijd, het heel erg helpt om met elkaar in contact te komen. Te ontdekken dat er in zoveel verschillende landen en in zoveel verschillende situaties, mensen met hetzelfde soort werk bezig zijn, om kinderen in nood te helpen en te bereiken met Gods liefde. We zien dan ook, dat de studenten tijdens de cursus opeens ontdekken, dat er bijvoorbeeld in het land waar ze werken, nog een stel zendelingen bezig zijn. Of dat er juist zendelingen zijn aan de andere kant van de wereld, maar wel met dezelfde soort bedieningen en ook met dezelfde soort problemen! Het geeft een bijzondere verbondenheid.
 

Tweede module

We krijgen ondertussen ook de slag te pakken van het online lesgeven. We zijn nu hard aan het werk om een vervolgcursus te organiseren, de tweede module, voor de studenten die de introductie cursus gedaan hebben. Met nieuwe onderwerpen, die weer een beetje dieper ingaan op de lessen die we in de introductie cursus gegeven hebben. Op dit moment van schrijven hebben al 103 studenten uit 45 verschillende landen zich opgegeven. Geweldig hoor, om al hun enthousiasme te mogen zien!
 

De Veluwe

We verblijven met veel plezier in ons zomerhuisje in Ermelo. De Veluwe is natuurlijk één van de prachtigste plekken van Nederland! Ha ha, ja, samen met ál die andere prachtige plekken, wat is Nederland toch mooi! 

 

Spannende situaties

Met onze kinderen gaat het goed. In deze onzekere tijd met Corona is het soms allemaal wel spannend, maar dat heeft elk gezin en familie nu natuurlijk.

Pieter en Melissa kunnen helaas niet uit de USA reizen nu, dus die zien we alleen maar per Zoom.

Michele en Romeu hopen van Brazilië naar Nederland te komen voor een welverdiend verlof. Hun kinderen, Igor en Eva, zijn in Brazilië het hele jaar niet naar school geweest. Die zijn daar nog steeds dicht, dus ze kijken ernaar uit om hier in Nederland straks eindelijk weer eens ander kinderen te kunnen ontmoeten.
 
Eva speelt hier in het kersttoneelstuk Maria

Johanneke en Jonathan kijken het nog even aan. Als in Engeland de scholen voor de meiden weer gaan sluiten vanwege een lockdown, proberen ze misschien om een poosje naar Nederland te komen, de meiden kunnen dan gewoon vanuit hier hun online Engelse schoollessen volgen.

Dilma en Davi maken het goed, hun dagbesteding gaat gelukkig, tot nu toe, door. Maar ze vallen natuurlijk wel in een hogere risicogroep, vooral Davi. Dus dat is ook nog wel zorgelijk.

Maar we zien ook dat we erg gezegend zijn!

Om ons heen zijn er zoveel mensen die, door allerlei situaties die de Corona met zich meebrengt, heel veel zorgen, pijn, en ook diep verdriet meemaken. We bidden voor deze wereld, en ieder die het nu zo moeilijk hebben, en hopen dat deze moeilijkheden ieder juist aan zal zetten God te zoeken, en Zijn liefde (nog meer) te leren kennen.
 


God de liefdevolle vader.

De laatste weken ben ik erg bepaald bij het verhaal wat de Here Jezus vertelde over de twee zonen. De meesten van jullie zullen het wel kennen. Jezus vertelde het aan de geestelijke leiders van die tijd, die gefrustreerd waren dat Jezus zich niet net als hen gedroeg, maar juist uit eten ging met mensen, die niet al te best bekend stonden. Ze vroegen zich af waarom Jezus dat nu deed. Hij zou er toch zijn eigen reputatie mee kunnen schaden?

Jezus vertelde toen het verhaal van de twee zonen, waarvan de jongste zijn vader vreselijk beledigde, door alvast het geld van zijn erfenis te vragen, om dat er vervolgens in no-time door te jagen. Maar wat me nou de laatste dagen zo opviel was, dat toen deze zoon besloot om maar terug naar zijn vader te gaan, hij dat deed met een motivatie om er beter van te worden. Hij had alles verloren, zijn geld, zijn vrienden, zijn identiteit…hij was een verloren zoon. Hij had geen eten meer, en bij zijn vader, zo bedacht hij, ook al zou hij daar maar in dienst komen, zou hij het vast veel beter hebben. Hij had er dus nog niet aan gedacht dat hij zijn vader vreselijk pijn gedaan had, daar leek hij eigenlijk nog helemaal niet zo’n spijt van te hebben. Maar de vader, toen hij hem zag komen, rende naar hem toe, en omarmde hem. Wist de vader niet dat zijn zoon in eerste instantie alleen maar terug kwam om er zelf beter van te worden?

Ik denk het wel. Hoe vaak doen wij dat ook niet met God? Zoeken we Hem omdat we in de problemen zitten en geholpen willen worden, maar hebben we helemaal nog niet zo’n spijt van alle foute keuzes die we gemaakt hebben? Toch komt God dan al op ons toe rennen, voor Hem is het al genoeg als we de eerste stappen naar Hem toe doen, zelfs al is het met de verkeerde motivatie, God is er blij mee!

Het liet me weer eens zien wat een ontzaglijke grote liefde God voor ons allen heeft. En we bidden dat in deze Kerst tijd heel veel verloren zonen en dochters die stappen richting God, de Vader, zullen gaan zetten. Ze zullen verrast zijn met een Vader die op hen toe komt rennen, en hen in Zijn armen sluit.

Dat we allen, deze Kerst, weer diep mogen beseffen hoe groot Gods liefde voor ons is door Zijn Zoon, de Here Jezus, naar de wereld te laten komen om onze zonden op zich te nemen.

We wensen jullie allen hele fijne Kerstdagen toe, en een gezegend nieuw jaar!
 

Gebedspunten
 • Willen jullie met ons bidden voor de studenten, die soms wel heel erg moeilijke situaties meemaken, en soms ook in erg gevaarlijke of uitdagende omstandigheden bezig zijn. Dat God hen beschermen zal, en dagelijks nieuwe kracht en wijsheid zal geven.
 • Bidden jullie mee voor iedereen die door de Corona ernstige klachten heeft gekregen, psychisch, lichamelijk of economisch? En voor de bescherming van alle anderen.
 • Voor de regeringen wereldwijd, waar we zulke grote verschillen zien in het bestrijden van het virus. Dat er wijsheid zal zijn in communicatie, bescherming en bestrijding.
 • Dat door dit alles heen, deze Kerst mensen aan zal zetten om hun eerste stappen richting God te nemen.
 

vrijdag 21 augustus 2020

Moeilijkheden, maar ook positieve gevolgen van het Coronavirus.

Dagelijks bidden Johan en ik voor de pijn die het Coronavirus wereldwijd veroorzaakt. Voor de mensen die heel ziek werden van de COVID-19 en voor hun families en vrienden. Maar ook van alle andere pijn die dit virus met zich meebracht: de frustratie van huwelijksfeesten die niet door kunnen gaan zoals gepland was, begrafenissen met sociale afstand, terwijl er dan juist zo’n behoefte is aan een omarming, het elkaar niet kunnen ontmoeten in grotere groepen, het niet naar school kunnen, of naar je werk, waarbij velen ook opeens geen geld meer hebben voor de basisbehoeften, de eenzaamheid bij de oudere bevolking, de angst bij personen met hoge risico’s, de chronische stress van het onzekere, en ga zo maar door.

We zouden er hopeloos van kunnen worden. Maar daar bidden we juist tegen: dat God aan ieder die zich in zulke situaties herkent, weer nieuwe hoop zal geven, veerkracht, en zelfs vrede en blijdschap, niet de blijdschap die de wereld biedt, maar de blijdschap van het diepe weten en ervaren dat God met ons is, van ons houdt en ons aanspoort om in vertrouwen op Hem, door te gaan.
 

Positieve gevolgen

We zien naast alle teleurstelling en pijn ook mooie dingen die deze tijd voortgebracht heeft. In ons eigen leven voelt het, alsof dit stopzetten van onze reizen, ons geholpen heeft om juist nog veel meer studenten te kunnen helpen en trainen in het werken met kinderen in nood. Alles online natuurlijk. Maar we hebben nu véél grotere groepen studenten, de laatste groep was 128, vanuit veel meer verschillende landen (39 in de laatste cursus die we gaven) en waar we vooral blij van worden: studenten uit plaatsen waar het zo hard nodig is om deze lessen te geven, maar waar we nooit de tijd voor gehad zouden hebben als we die allemaal persoonlijk hadden moeten bezoeken!

Jeugd met een Opdracht is een internationale beweging met ruim 20.000 vaste medewerkers in meer dan 160 landen. De meeste van onze studenten zijn medewerkers van JmeO, maar ook jongeren uit kerken en andere zendingsorganisaties doen mee, we hebben voorlopig dus nog wel werk! 😊

Ook het feit dat we van giften leven, dus dat we niet de kosten van de cursus omhoog hoeven doen om er zelf een salaris uit te halen, maar juist de prijs heel laag kunnen houden was een pluspunt. De kosten voor het hele seminar waren maar US$ 5,- (wat de inschrijvingen in de University of the Nations betaalde). Die lage prijs zorgde ervoor dat we studenten kregen van landen waar ze wél erg veel met kinderen in nood werken, maar waar er meestal heel weinig financiën zijn om dure reizen te kunnen maken om een Children at Risk School te kunnen volgen. Nu konden die studenten dus ook vrij makkelijk meedoen, en voor velen van hen was het heel waardevol om dan ook een officieel diploma van de University of the Nations te mogen krijgen.

Ook zagen we hoe positief het was om tijdens de cursus online samen te werken met andere leiders en medewerkers van Children at risk scholen. Met elkaar vormden we de “facilitatorsgroep” en ieder had zodoende 10-12 studenten om persoonlijk te kunnen begeleiden. Dat werkte erg goed. En zorgde ook voor een grotere verbondenheid onderling.

Het heeft ons geholpen om plannen die we al een tijdje hadden, om ooit nog eens een onlinecursus te organiseren, dit jaar, nu we niet meer konden reizen, te realiseren. En we zijn blij verrast met alle positieve gevolgen hiervan!

You guys rock!!!

We kregen héél veel positieve reacties van de studenten na de cursus. Dit was er één van:

"WAUW GEWELDIG! Ik heb dit seizoen een paar cursussen en veel vergaderingen met Zoom gedaan en dit is echt het best georganiseerd en voorbereid, ik was zo onder de indruk. Goede communicatie, via Google Classroom en WhatsApp en e-mails. Heel duidelijk. Zeer goed voorbereid met al het huiswerk na de colleges, ik vond ook de feedback op persoonlijk huiswerk geweldig. Ik vond het super dat we als studenten in kleine groepen verdeeld waren en dat jullie zelfs tijd maakten voor een persoonlijk videogesprek. Ik voelde me echt deel van deze grote groep. Maar ook was er de persoonlijke aandacht in deze cursus, wat ik heel indrukwekkend vond voor een onlinecursus als deze, met zoveel deelnemers van over de hele wereld. You guys rock!!!"
 

Nog een keer

Er waren veel mensen die met de cursus mee hadden willen doen, maar te laat waren met inschrijven. We hopen dan ook deze zelfde cursus te herhalen in september. Voor de studenten die één van deze twee cursussen gevolgd hebben en de tweede module willen doen, plannen we die in november aan te bieden. Voor meer info, of als jullie mensen kennen voor wie deze cursus misschien ook interessant zou zijn om te doen, is hier de link: https://www.childrenatriskschools.com/online-seminar

Onze kinderen en kleinkinderen

We zijn zo blij dat we onze kinderen en kleinkinderen die in Engeland en de USA wonen in februari nog hebben kunnen bezoeken. Dat zien we echt als een heel bijzonder cadeau van God. We hadden oorspronkelijk gepland om de komende Kerst allemaal weer samen te komen, sinds 2011 zijn we niet meer samen geweest. Maar dat gaat nu ook niet door.

Het is nog erg spannend of Michele en Romeu en de kinderen, die al wel hun tickets hebben, voor een verlof naar Nederland zullen kunnen komen vanuit Brazilië.

 
 
Davi en Dilma zien we gelukkig wel regelmatig. Zij zijn in augustus twee weken bij ons komen logeren in ons zomerhuisje in Ermelo, waar we nu al sinds december vorig jaar wonen. Vooral Davi zit met zijn gezondheid in een hele hoge risicogroep, dus is het fijn dat we nu zo dicht bij hen wonen.
 

We zijn iedereen dankbaar die deze tijd doorgegaan is om ons te steunen. En juist in deze tijden, waar van de ene op de andere dag opeens zoveel dingen kunnen veranderen, met het Coronavirus en alle dingen die het met zich meebrengt van quarantaine, sociale afstand, en alle andere onzekerheden, bidden we jullie Gods zegen toe en Zijn bescherming, lichamelijk, geestelijk en emotioneel. Heel veel liefs, Johan en Jeannette
 


Gebedspunten
 • Laten we doorgaan met bidden voor iedereen die direct of indirect door het virus getroffen wordt.
 • Willen jullie met ons danken voor de fijne cursussen die we nu online mogen geven?
 • En met ons bidden dat de jongeren die met kinderen in nood werken, vooral die uit de moeilijkere bereikbare landen en plaatsen, ook online de weg zullen vinden naar onze cursussen, en zo getraind zullen kunnen worden. Zodat er nog meer kinderen in nood met de liefde van de Here God bereikt zullen worden.
 • Willen jullie ook voor ons en onze kinderen en kleinkinderen bidden? We missen elkaar erg, vooral in zulke tijden.
 • Ook vragen we gebed specifiek voor Davi’s gezondheid. Het is tot nu toe gelukkig heel goed gegaan, maar met alle medische problemen die hij heeft, valt hij wel in de groep van hoge risico.

dinsdag 7 juli 2020

Een online community voor werkers met kinderen in nood.

Het is gelukt! We hebben vorige week het online seminar (of zoals het nu vaak genoemd wordt: Webinar) afgerond. Het was ontzettend leuk! 

In ons kleine huisje hebben we een professionele :)  studio ingericht!

En zo zagen de studenten ons dan...

We hadden binnen no time 128 studenten die zich ingeschreven hadden. Dat was wel even schrikken, dat ging wel héél hard! Gelukkig hielp een jonge vrouw uit Brazilië, Michelle, ons om het seminar te leiden, en waren er ook nog acht andere medewerkers. Zodat alle studenten in groepjes van 10-12 opgedeeld konden worden, ieder met hun eigen medewerker, waarmee ze de lessen achteraf konden bespreken en die hen ook persoonlijk in Whats app berichten en video calls konden begeleiden.

2816 Huiswerk opdrachten

We waren heel enthousiast geweest en hadden bij elke les bijzondere artikelen, filmpjes en speciale opdrachten in de Google Classroom geplaatst, als huiswerk voor de studenten. Maar er even niet aan gedacht, dat 22 (!) huiswerk opdrachten, gedaan door 128 studenten = 2.816 opdrachten waren, die allemaal door ons nagekeken moesten worden! Oeps! Ha, ha, maar al doende leert men!
 

5 Dollar

Het leuke was dat we studenten en medewerkers hadden uit wel 38 verschillende landen. Er was een groepje uit Ethiopië, van een YWAM-basis daar, die ons nog speciaal bedankten, dat de kosten voor het hele seminar, met een officieel certificaat voor een credit van de University of the Nations, maar 5 dollar per persoon waren. Ja, doordat de kosten zo laag waren, konden er mensen uit allerlei landen meedoen.

Kuya en ate

Er deed ook een hele enthousiaste groep uit de Filippijnen mee, waar een grote groep jongeren met elkaar in quarantaine zaten. Elke les begon met een uitbundig gezwaai: Hoi kuya (oom) Johan en ate (tante) Jeannette!!!

Internationaal

Ook waren er groepjes uit verschillende landen als Oeganda, Sierra Leone, Zuid-Afrika, Barbados, Brazilië, Indonesië, India, Roemenië, Albanië, Irak, Madagaskar, en nog veel meer. Ontzettend leuk natuurlijk om jongeren uit zoveel verschillende landen les te mogen geven!

Voor de medewerkers, die allemaal al Children at Risk Scholen geleid hadden of eraan meegewerkt hadden op YWAM basissen en campussen, was deze online cursus ook de eerste keer. Het was zo leuk om dit samen te doen, met medewerkers uit Brazilië, Zuid-Afrika, Nederland, Senegal en India. Wat een bijzondere mogelijkheden!

Nog een keer

Ondertussen stroomden ook de e-mails binnen van jongeren die deze Webinar ook graag hadden willen doen, maar te laat waren met inschrijven. Of we hem nog een keer gingen doen? We hebben erover gebeden en nu dus besloten deze Webinar te gaan herhalen in september.

Tweede module

Maar ook de studenten van de cursus vroegen: “Willen jullie alsjeblieft doorgaan met ons les te geven?” Dus nu komt er óók een tweede module met andere lessen, voor de studenten die de eerste al gevolgd hebben. Die hopen we dan in november te geven.

Portugese versie

Ondertussen is er ook één in het Portugees georganiseerd die volgende week van start gaat, met meer dan 170 studenten, georganiseerd door Michelle, samen met 5 andere Children at Risk School leiders in Brazilië. Johan en ik hopen ook op deze Webinar les te geven.
 

Online community

Bijzonder he, dat we nu opeens zoveel verschillende studenten mogen hebben, vanuit zoveel landen. We zijn God dankbaar voor al die geweldige mogelijkheden! Zo ontstaat er een “online community” van mensen die met kinderen in nood werken of willen gaan werken, waar we elkaar leren kennen en op mogen bouwen. Hoe gaaf is dat!

Heel hartelijk bedankt voor jullie steun de afgelopen maanden, in de vorm van gebed, kaartjes, e-mails, boodschappen, en financiële bijdragen! We wensen jullie allemaal een fijne zomer toe, waarin we steeds meer Gods zorg en liefde voor iedereen mogen leren kennen! Ook, of misschien: juist in deze Corona tijd!

Heel veel liefs en Gods zegen!

woensdag 27 mei 2020

Online Seminar Introduction to Children at Risk

Even kort en leuk nieuwtje tussendoor: het is ons gelukt om een online seminar te organiseren en deze in te schrijven bij de University of the Nations.


De taal zal Engels zijn. Dus als jullie geïnteresseerd zijn, of andere kennen, die dit leuk zouden vinden om te doen, zouden jullie dit dan aan hen door willen sturen?

Dit is de link naar de informatie over het Online Seminar Introduction to Children at Risk https://www.childrenatriskschools.com/online-seminar

We wensen jullie allemaal Gods rust en vrede toe in deze woelige tijden, en Zijn zegen over jullie levens!

Veel liefs van 

Johan en Jeannette Lukasse

donderdag 7 mei 2020

Vragen, uitdagingen en mogelijkheden in deze corona tijd.

Hoe gaat het met jullie? In deze enorme Corona storm die over de hele wereld raast? Ondertussen hebben we allemaal veel verhalen gehoord en gelezen over het corona-virus, en over de angst en pijn die het met zich meegebracht heeft. Het verlies en de rouw, wat we allemaal nu om ons heen zien, van familie en vrienden die het corona-virus niet overleefd hebben, of juist het verdriet van het missen van het dagelijkse contact met andere mensen, van banen die opeens niet meer mogelijk zijn, van plannen die gecanceld moesten worden.

Onzeker

Het kan ons flink onzeker maken. Hoe moeten we de volgende weken, maanden en jaren plannen? We weten het niet. Op het ogenblik zitten we nog midden in de crisis, die aanvoelt als een storm met hele hoge golven.
  

Heftige storm

Toen we jaren geleden op het hospitaalschip de Anastasis woonden, hebben we verschillende keren van die dagenlange grote stormen meegemaakt, waarbij de torenhoge golven onophoudelijk op het schip beukten en over de boeg sloegen. Het schip kraakte en kreunde dag en nacht, en er kwam een moment dat ik echt dacht dat we zouden gaan zinken. Onze twee kleine kinderen rolden al slapend op die hevige golven, heen en weer in hun ledikantjes, en wij moesten ook met onze armen wijd liggen om niet uit bed te rollen…

God met ons

Toch lukte het toen om rustig te gaan slapen, omdat we wisten dan de Here Jezus bij ons was. We wisten niet zeker of we wel veilig in onze volgende haven aan zouden komen, de angstaanjagende geluiden die het schip maakte, leken juist het tegendeel te schreeuwen, maar we wisten wel dat Hij met ons mee ging, dwars door de storm. Net als nu in deze Corona storm: Hij staat niet ver weg, ergens aan de overkant op ons te wachten, nee, Hij is juist bij ons, samen met ons in ons bootje…

Vrede, moed, volharding, wijsheid, bescherming, hoop en blijdschap! 

Er zijn nog heel veel vragen. Wat gaat er nu allemaal veranderen? We weten het niet. Voor ons betekent het dat onze reizen, het lesgeven aan groepen studenten, de praktijklessen met grote groepen kinderen, allemaal voorlopig niet meer kan. Maar zoals Loren Cunningham, de oprichter van Jeugd met een Opdracht ons gisteren nog via Zoom zei: “De reizen zijn niet gecanceld, ze zijn alleen maar uitgesteld…”Daar gaan we voorlopig dus ook maar vanuit. Ook voor jullie allemaal zullen er grote en kleine veranderingen zijn. Maar we bidden voor jullie, dat in al de komende uitdagingen die jullie nog zullen krijgen, je de vrede, moed, volharding, wijsheid, bescherming, hoop en blijdschap van de Here Jezus zullen mogen ervaren!
 

Wat doen we nu?

Met al de extra tijd die we nu opeens hebben, nu we niet naar de Filipijnen konden om de Children at Risk School te geven, hebben we zelf een online cursus van twee weken gevolgd, over hoe je online cursussen geeft. Dat was erg leuk om te doen.

We waren met ruim 90 Braziliaanse studenten op Zoom, in de Google Classroom, en op een Whatsapp-groep, en leerden vooral hoe belangrijk het is, als je online cursussen aanbiedt via de University of the Nations, de universiteit van Jeugd met een Opdracht, om toch zoveel mogelijk contact met je studenten te onderhouden. Dus niet zomaar een stel filmpjes online zetten, maar zoveel mogelijk je studenten op allerlei online manieren proberen te helpen en te begeleiden.

Uitdaging

De volgende uitdaging is dus om inderdaad een online seminar over het werken met kinderen in nood zo goed mogelijk te organiseren en aan te bieden. Dus even niet reizen per vliegtuig, maar reizen vanuit onze laptop in onze woonkamer, en zo proberen om de lessen die we normaal geven, te blijven geven, maar dan nu even online. We dromen ervan dat op die manier nog heel veel studenten opgeleid zullen worden om met kinderen in nood te werken.

Voedselpakketten

We proberen de impact van deze crisis nauwgezet te volgen, niet alleen in Nederland, maar vooral ook in de ontwikkelingslanden, waar het leed soms niet te overzien is. Vanuit de hele wereld krijgen we berichten van projecten van Jeugd met een Opdracht, ook van veel van onze ex-studenten van de Children at Risk Scholen, die met de allerarmsten werken, hoe ze nu hun best doen om deze gezinnen met extra voedselpakketten te helpen.

6800 gezinnen rond het wijkcentrum Luzeiro hebben hulp nodig

Ook in Belo Horizonte zijn de jonge zendelingen druk, vooral in de favelas, waar veel mensen wonen die van de ene op de andere dag niet meer voor zichzelf of hun gezinnen konden zorgen. In de wijk waar het buurtcentrum Luzeiro staat, zijn er 6800 gezinnen die van de hand op de tand leven. De medewerkers zijn hard bezig, om samen met lokale kerken donaties op te halen, te sorteren en dan weer uit te delen.

Prostituees zonder klanten

Ook in de rosse buurt van Belo, hadden de prostituees van de één op de andere dag geen klanten en dus ook geen inkomsten meer… een geweldige tijd dus, om hen te helpen, niet alleen met voedselpakketten, maar ook met de boodschap van hoop op een nieuwe leven samen met de Here Jezus, en hen ook wat hun beroep betreft, omscholingsmogelijkheden aan te bieden…

Heer wat wilt U?

Johan en ik hebben nu ook wat extra tijd om Bijbelstudies te doen, te lezen, samen te bidden. We worstelen met de vraag wat de Heer wil doen, in ons en door ons, en wat wil Hij dat we leren in deze tijd? Maar ook hebben we meer tijd om te bellen, Zoomen, Whatsappen, kaartjes te schrijven, te wandelen en fietsen en ook om een beetje te klussen en een kleine moestuin te beginnen!
 
Lesgeven via Zoom

Weekje lesgeven in Belo Horizonte op de CAR School

Op de basis in Belo Horizonte was er een Children at Risk School aan de gang toen de Corona crisis uitbrak. Omdat het maar een kleine school was met zeven studenten, hebben ze besloten hem niet te stoppen, maar zijn de studenten met elkaar in quarantaine gegaan, en doorgegaan met de cursus. Afgelopen week hebben we hen zodoende een weekje les mogen geven via Skype en Zoom.

Dank je wel!

Met onze gezondheid gaat het goed, we houden ons netjes aan de voorschriften van isolatie en afstand houden. Ook met onze kinderen en kleinkinderen gaat het goed. Dilma is weer beter gelukkig, en ook met Davi gaat het goed. Hoewel het voor hem natuurlijk extra lastig is, dat de gewone bezoekjes en weekenden bij ons nu even niet door mogen gaan. Maar we hopen dat al die regels ook gauw weer wat zullen versoepelen.

We willen iedereen bedanken die ons de afgelopen maanden gesteund hebben, met bemoedigingen, gebed, een bosje bloemen, een tas boodschappen en met financiële giften! We bidden jullie Gods rijke zegen toe in deze onrustige tijden. Johan en ik willen ook graag voor jullie bidden, dus schrijf ons maar!

Heel veel liefs,

Johan en Jeannette

Gebedspunten
 • Bid voor alle onzekerheid die deze nieuwe situatie met zich meegebracht heeft. Dat de mensen hierdoor juist God zullen gaan zoeken, en ze Hem zullen vinden.
 • Bid voor troost voor de mensen die geliefden hebben moeten verliezen aan het virus.
 • Bid voor ieder die hun baan en salaris kwijt raakten, vooral voor hen die geen spaarpotje hebben, en nu honger leiden, dat ze geholpen zullen worden.
 • Dank voor alle teams wereldwijd, van Jeugd met een Opdracht, andere zendingsorganisaties en lokale kerken, die met elkaar hulp mogen bieden in verschillende zeer arme gebieden.
 • Bid voor de prostituees, niet alleen in Belo Horizonte, maar wereldwijd, dat deze crisis hen de extra zet zal geven om een nieuw leven op te bouwen, zonder misbruik en prostitutie.
 • Bid dat we online lessen en seminars goed zullen weten te organiseren, zodat vele studenten wereldwijd hiervan gebruik zullen kunnen maken.
 • Bid dat we allemaal mogen weten dat de Here Jezus altijd bij ons is.
 • Bid dat we open ogen en oren zullen hebben voor wat God ons wil leren in deze tijd.