woensdag 30 mei 2012

Veranderingen

Johan staat al voor in het leslokaal, dat langzaam volloopt met jongelui. Hij heeft zijn laptop en beamer opgezet en veegt snel nog even het stof van zijn zwarte leren schoenen, door zo onopgemerkt mogelijk één voor één zijn voeten op te tillen en dan de bovenkant van zijn schoenen langs de achterkant van zijn broekspijp te wrijven… De leider van de school introduceert Johan, wat weer in verschillende talen vertaald wordt, en dan is het Johans beurt, hij mag weer les geven!Lesgeven geeft energie
Wat kunnen we doen aan de nood onder de kinderen in onze stad?” is het thema van de week, en met Bijbelstudies, verhalen, power points en een heleboel ervaring gaat Johan enthousiast aan de slag. Hij vindt het heerlijk om les te mogen geven, de communicatie over en weer tussen hem en de studenten op gang te brengen, hij krijgt er nieuwe energie van!


Al 23 jaar geeft hij hier in Belo Horizonte les tijdens de Children at Risk School, maar ook mocht hij al in vele andere steden van Brazilië en in vele andere landen les geven, soms in kerken of conferenties, maar ook vaak op andere basissen van Jeugd met een Opdracht. Het is echt een gave die Johan gekregen heeft en hij geniet er geweldig van. Hij zou daar dan ook graag meer tijd voor hebben.

Een nieuw boek schrijven
En ik zou graag wat meer tijd hebben om de lessen die Johan allemaal geeft, uit te werken en er een mooi leesbaar boek van te maken. Maar tot nu toe lukte dat niet, we hadden het te druk met het leiden van het werk hier met 70-90 fulltime zendelingen, verdeeld over acht opvanghuizen, buurtcentra, verschillende projecten en cursussen. Met nog eens tientallen vrijwilligers en studenten die met elkaar duizenden kinderen met Gods praktische, genezende, en inspirerende liefde bereiken.

Leiderschap overdragen
We hebben er al veel voor gebeden, en een poosje geleden begonnen we te begrijpen dat het tijd werd, om de leiding van het werk hier in Belo Horizonte over te gaan dragen. Als eerste stap hebben we van de gebruikelijke nieuwsbrief over ons en ons werk in Belo Horizonte, die jullie altijd kregen, twee nieuwsbrieven gemaakt: één (deze) gaat nu over ons en wat wij doen, deze blijf ik zelf schrijven, de tweede is nu een aparte nieuwsbrief van Jeugd met een Opdracht Belo Horizonte geworden. Het grappige is dat Johanneke, onze dochter, daar nu het merendeel van schrijft en Jonathan, onze schoonzoon, de opmaak ervan doet. Beiden werken hier fulltime als zendelingen, een hele zegen voor de mensen hier, maar ook vooral voor ons als ouders en als opa en oma van hun drie dochters!

onze eigen nieuwsbrief

de nieuwsbrief van JmeO Belo Horizonte


We zijn nu verder met een team van leiders biddend stappen aan het nemen, zodat we hopelijk eind 2013 ook de dagelijkse leiding over zullen mogen dragen. We hopen wel nog de gezondheid te krijgen om nog een aantal jaren hier in Belo Horizonte mee te werken, maar dan meer in de functie van mentor en dan hopen we natuurlijk ook meer tijd te hebben voor lesgeven en schrijven.

Samen met de coordinators uit de 12 steden waar de WK in 2014 gehouden zal worden.

WK voetbal
Daarnaast heeft Johan ook de coördinatie op zich genomen voor de evangelisatieteams die rond de WK voetbal in 2014, via Jeugd met een Opdracht wereldwijd naar Brazilië zullen komen. Een fikse job, waarbij we vooral de problemen rond mensenhandel, exploitatie van kinderen, tieners en jonge vrouwen in de prostitutie aan willen pakken.


Johan met het YWAM Kickoff shirt, dat Jonathan voor de WK ontworpen heeft.

Dilma gaat misschien verhuizen
Velen van jullie zullen nog wel herinneren dat we naast onze eigen drie kinderen, twee kinderen geadopteerd hebben, Dilma en Davi. Dilma is doof, Davi is verlamd en beiden hebben een verstandelijke beperking. Davi (25) woont nu alweer drie jaar in een christelijke beschermde woongroep in Putten. Hij heeft het daar vreselijk goed naar zijn zin, het is echt een heerlijke plek voor hem, met aangepast wonen, werk en fulltime begeleiding. We hebben gezien hoe goed het hem heeft gedaan om toch een zekere mate van onafhankelijkheid te hebben, maar wel alle bescherming en bemoediging die hij nodig heeft. Dat zouden we voor Dilma (31) ook graag willen. Ze loopt hier in Brazilië een beetje vast, we hopen in december met haar op verlof te komen, en dan te kijken of ze in Nederland kan wennen. Het wordt een hele grote verandering voor haar, willen jullie ook voor haar bidden?


Dilma, toen ze de laatste keer in Nederland was.

Willen jullie ons uitnodigen?
Ook zijn we dan in december en januari weer voor kerken en groepen beschikbaar om te komen spreken over één of meerdere van de volgende onderwerpen:
  • 1.       Het werk onder kinderen in nood hier in Belo Horizonte, Brazilië.
  • 2.       Kinderen in nood wereldwijd, hoe kunnen we ze helpen?
  • 3.       WK 2014, kan ik met een team naar Brazilië komen om te evangeliseren?
  • 4.       Moderne slavernij wereldwijd, maar ook in Nederland.
  • 5.       Gods roeping, roept Hij mij?
Om ons uit te nodigen, kunt u bellen of e-mailen met Jacob van Bodegraven, zie colofon.


Dan willen we ook ieder die ons de laatste maanden geholpen heeft, door voor ons te bidden en ons te bemoedigen met financiële giften, e-mails en kaartjes, héél erg hartelijk bedanken! We wensen jullie allen Gods rijke zegen toe!

Gebedspunten
  • Dank God voor de toegewijde leiders en medewerkers in Belo Horizonte. Bid voor de komende fase van overdracht van leiderschap.
  • Dank God voor Dilma, bid dat ze goed zal kunnen wennen in Nederland.
Leuke links van medewerkers in BH