dinsdag 25 september 2012

Minder straatkinderen maar meer cocaine en crack gebruikers en meer kinderen geexploiteerd in de prostitutie.

Beste familie en vrienden,

Brazilië verandert snel. Toen we in het begin van de jaren tachtig hier aankwamen, was het “normaal” om honderden jonge kinderen op straat te zien wonen, straattieners met hun baby’s en peuters, en “zelfstandige” straatkinderen vanaf een jaar of zes. Er werd weinig of niets aan gedaan. Vanuit de overheid niet, er waren zelfs nog geen opleidingen voor sociaal werk, maar ook vanuit de protestantse kerken niet... Om zich te distantiëren van de spiritisten en de katholieken, die beiden geloofden dat goede werken belangrijk zijn voor je behoud en je leven in het hiernamaals, preekte de protestantse kerk “geloof door genade”, en lag de nadruk op evangelisatie en niet zozeer op onderwijs van de verschillende waarden van het Koninkrijk van God.

Onze familie in 1986 met medewerkers en straatkinderen
De taxi’s indertijd waren allemaal knalgele 2-deurs kevertjes, en op de grote felgekleurde bussen na, waren er niet veel andere auto’s. In de favelas zag je vele hutjes van zwart plastic en de meeste kinderen daar gingen niet naar school.

En nu?
De stad heeft nu te kampen met enorme verkeersopstoppingen, de wegen kunnen de grote groei niet aan van het aantal, vaak erg dure, personenautos. Aan alle kanten wordt er gebouwd, en schieten flats als paddenstoelen uit de grond.
Nu is Brazilië een stuk rijker, het is nu zelfs de zesde grootste economie van de wereld. Maar de ontwikkelingen op het gebied van levensverwachting, onderwijs en welstand zijn niet meegegroeid. Brazilië staat als nummer 84 wat betreft de menselijke ontwikkeling, op een lijst van 187 landen. Nederland is nummer drie op diezelfde lijst...
Er zijn nog steeds ruim 32 miljoen Brazilianen die elke dag honger leiden, en nog eens 65 miljoen die wel iets eten, maar niet genoeg. De rijkdom van het land is in de handen van maar tien procent van de bevolking.

Crack, jeugdgevangenissen en prostitutie.
Er zijn veel minder straatkinderen, maar na de Verenigde Staten heeft Brazilië de meeste cocaïne en crack gebruikers. De schattingen zijn dat meer dan 6 miljoen Brazilianen deze zeer snel verslavende drugs gebruiken. De jeugdgevangenissen zitten overvol van jongeren die de hele dag niks te doen hebben.
De prostitutie groeit en er was vorige maand zelfs een wetvoorstel om de wettelijke minimum leeftijd om seks te mogen hebben, tot 12 jaar terug te brengen. Het wordt dan niet meer strafbaar om seks te hebben met een kind, geëxploiteerd in prostitutie, als zij (of hij) “al” 12 is! Kan je je voorstellen wat dat gaat betekenen voor de kinder- en tienerhandel? Er gingen zelfs stemmen op om de grens dan meteen maar tot tien jaar terug te brengen! Met twee grote evenementen als de WK voetbal in 2014 en de Olympische Spelen in 2016, die allebei hier in Brazilië gehouden zullen worden, houden we ons hart vast...
Brazilië verandert, de noden veranderen, en daarmee ook het werk van de ruim 60 zendelingen van JOCUM Belo Horizonte. Het is een tijd van God zoeken en vernieuwde visie. Herstructurering en tegelijkertijd voorbereiding op het overdragen van ons leiderschap eind volgend jaar, vergaderingen met de raad, met de leiders, met alle medewerkers, en zelfs een weeklange meeting met internationale leiders van Jeugd met een Opdracht. Willen jullie met ons mee bidden in deze tijd van veranderingen? Voor Gods leiding?

Studenten van de Children at Risk School in BH 2012
Lesgeven
Naast alle vergaderingen, die vooral ik, Jeannette, voorbereid en organiseer, en die we afwisselend leiden, geven we ook nog veel les. Ik begeleid de studenten van onze Discipelschaps Training School (DTS)elke dag een uur, en heb voorbede met hen. En Johan is een hele marathon van lessen aan het geven, eerst een week in Brasilia, waar de lessen via videoconference ook naar studenten in Costa Rica, Lausanne en Columbia uitgezonden werden. 
lesgeven met videoconference
Toen in Sao Paulo, waar er een DTS aan de gang was, alleen voor Koreanen. Nu in de Children at Risk School, waar hij meestal 3-4 weken van de lessen voor zijn rekening neemt. En daarna nog een week in onze DTS en een week in een DTS hier 35 km vandaan. Ook komt er in oktober een 2e congres hier op de basis tegen mensenhandel. En ga ik nog in een congres in Paraguay spreken. We zitten dus niet stil!


2e congres tegen mensenhandel in JOCUM BH
Willen jullie ons uitnodigen?
In december en januari hopen we op verlof naar Nederland te komen, en zijn we weer voor kerken en groepen beschikbaar om te komen spreken over één of meerdere van de volgende onderwerpen:
1.     Het werk onder kinderen in nood hier in Belo Horizonte, Brazilië.
2.     Kinderen in nood wereldwijd, hoe kunnen we ze helpen?
3.     WK 2014, kan ik met een team naar Brazilië komen om te evangeliseren?
4.     Moderne slavernij wereldwijd, maar ook in Nederland.
5.     Gods roeping, roept Hij mij?
Om ons uit te nodigen, kunt u bellen of e-mailen met Jacob van Bodegraven, zie colofon.

Kleindochters!
Twee weken geleden werd mijn laptop gestolen. Hoewel er ondertussen al heel veel dingen van ons gestolen zijn, is het toch elke keer weer een schok, dat mensen aan míjn spullen zitten. Gelukkig had ik een dag daarvoor nog een back-up gemaakt! 
En ik ben dankbaar voor alles wat niet zomaar door dieven van me gestolen kan worden, mijn relatie met God en mijn banden met jullie, familie en vrienden. Jullie betekenen heel veel voor ons, als er van alle kanten kleine en grote uitdagingen op ons af komen, mogen we weten dat God ons vasthoudt en dat jullie met ons meeleven in gebed en woord en daad. We danken jullie uit de grond van ons hart en wensen jullie Gods rijke zegen toe!

Gebedspunten:
  • Dank God voor de vele mogelijkheden om les te kunnen geven over het werken met kinderen in nood. Bid voor gezondheid en bescherming in al onze reizen.
  • Dank God voor familie en vriendschappen! Bid dat  de vijand nooit de kans zal krijgen die banden kapot te maken.