dinsdag 31 augustus 2010

Haïti Training Programma: Empowering plaatselijke gemeenschappen voor Transformatie

Sommige mensen vroegen ons wat duidelijker uit te leggen wat we nu in Haiti gaan doen van oktober tot december, hier volgt een uitgebreidere uitleg:

Introductie

JmeO (Jeugd met een Opdracht) is een internationale, interkerkelijke non-profit christelijke zendingsorganisatie die al 50 jaar bestaat en waar momenteel meer dan 16.000 mensen full time werken, van meer dan 150 verschillende nationaliteiten, in 171 landen in de wereld. In JmeO volgen meer dan 25.000 jonge mensen de DTS Discipelschap Training School per jaar, de basis cursus, en wordt er o.a. nadruk gelegd op het trainen van jonge mensen op het gebied van evangelisatie, kerkstichting, business in de zending, noodhulp en ontwikkeling.

JmeO Belo Horizonte (Brazilië) bestaat al 24 jaar, waar de focus is om jonge mensen te mobiliseren en trainen in het werken onder kinderen in nood. Johan en Jeannette Lukasse hebben dit werk in Belo Horizonte opgericht en zijn de leiders.

In januari 2010 bracht een klein team van JmeO medewerkers uit Brazilië (met inbegrip van Johan), drie weken in Haïti door om te helpen bij de noodhulp na de grote aardbeving, met als doel te kijken hoe er op lange termijn steun gegeven zou kunnen worden, met name op het gebied van kinderen in nood. Ze waren gestationeerd in de Nationale Hoofdkwartier van de Politie en werkten samen met Misión Rescate (onder leiding van JmeO Santo Domingo) in de medische kliniek die daar opgezet was, naast het distribueren van voedsel in weeshuizen en in tentenkampen. Zij hebben daar ook deelgenomen aan UNICEF en UNESCO vergaderingen over Onderwijs en bescherming van kinderen.

Tegelijkertijd was er een voorganger uit Belo Horizonte, Ds. Mario, in Haïti, die een netwerk met 30 lokale Haitiaanse voorgangers opzette, voorgangers die voor hun gemeentes geen enkele andere andere vorm van hulp hadden gekregen. Het netwerk wordt nu lokaal geleid door Ds. Vijonet. Ds. Mario is nu aan het werken met Braziliaanse kerken om samen hulp te bieden aan deze voorgangers en hun gemeentes. Hij heeft de afgelopen maanden verschillende teams geleid, die in Haïti aan deze gemeentes voedsel, water en hulp bij het bouwen van nieuw onderdak geboden hebben. Hij heeft ook een plan ontwikkeld voor de ondersteuning op lange termijn van deze kerkelijke gemeenschappen en beseft het belang van opleidingen als een essentieel onderdeel van het opbouwen van sterke, zelfvoorzienende gemeenschappen.

Het volgende is een voorstel voor een opleiding in Haïti, afkomstig uit de behoeften gezien tijdens het 3-weekse bezoek aan Haïti, en bevestigd door het netwerken met andere leiders en organisaties.

Doel

Het doel van dit programma is om vijftig jongeren met leiderschapskwaliteiten uit deze 30 kerken, elk uit de regio's die door de aardbeving in januari 2010 getroffen zijn, op te leiden op het gebied van de kinderbescherming, leiderschap / discipelschap en duurzame ontwikkeling van gemeenschappen, zodat zij dan op hun beurt werk in hun gemeenschappen op kunnen bouwen, met de nadruk op hulp aan kinderen en jongeren.

Formaat

De opleiding omvat theoretische en praktische onderdelen. Studenten en medewerkers wonen en studeren op hetzelfde terrein. De lessen worden gehouden van maandag tot vrijdag ('s morgens en' s middags). De ochtendlessen zijn gericht op de bescherming van het kind en de duurzame ontwikkelingvan gemeenschappen. ’s Middags richten de lessen zich op leiderschap en discipelschap en zullen de studenten ook practische lessen hebben in de tentenkampen, als toepassing van de principes en strategieën die tijdens de lessen geleerd worden..


Inhoud

Deze cursus is een combinatie van 4 verschillende JmeO cursussen:
1. Discipelschap Training School (DTS) - basisopleiding van de zendingsorganisatie, met de nadruk op de relationele aspecten van het christendom en de bijbelse principes voor het leven. Deze opleiding wordt wereldwijd verzorgd door Jeugd met een Opdracht als basis opleiding.
2. Children at Risk School - opleiding voor het werken met kinderen in nood: straatkinderen, wezen, misbruikte / verwaarloosde jeugd, kinderen met speciale behoeften.
3. Community Development School - opleiding over het duurzame ontwikkelen van gemeenschappen in arme gebieden.
4. Lerarenopleiding - de voorbereiding van leraren in de basisbeginselen van Onderwijs.

Het doel is om deze cursussen aan te passen aan de realiteit van Haïti na de aardbeving.

Sommige van de klassen zijn: Understanding Community Development, Community Health, Strategies to work with Children at Risk, Project Planning, Communication and leadership, HIV, Bereavement, Trauma Counseling, Creativity with Children, Child Development, Curriculum Development, Classroom Dynamics, Storytelling, Foster Care, Discipelschip Training.

Sprekers

JmeO heeft een internationaal netwerk van docenten over deze onderwerpen, in aanvulling op plaatselijke zendelingen. JmeO Belo Horizonte is verantwoordelijk voor het uitnodigen van de juiste docenten en het leiden van deze school.

Duur

De opleiding is van 4 oktober tot 25 december 2010. Totaal: 3 maanden.

Plaats

Deze cursus vindt plaats in Port-au-Prince. Voorzieningen voor een locatie zijn in volle gang. Studenten en medewerkers zullen op korte afstand van de tentenkamoen wonen en werken, zodat ze deze gemeenschappen zullen kunnen dienen als onderdeel van de opleiding.

Financiën

Zendelingen van JmeO zijn verantwoordelijk voor hun eigen financiëlen, meestal door giften van familie en een vriendenkring. De kosten per student zullen ongeveer US $ 250 per maand zijn. Er wordt gewerkt aan de sponsoring van de studenten door Braziliaanse kerken.

Noden

Water
Voedsel
Wc’s en douches
Boeken
Lesmaterialen
Internet
Beamer
Microfoon en geluidboxen
StoelenAls jullie financieel zouden willen helpen om in deze noden te voorzien, kan dat overgemaakt worden op Rabobank Reeuwijk: 3549.36.425, St. Redding en Herstel, o.v.v. Haiti.

Als jullie Johan en Jeannette persoonlijk willen helpen in hun financiele uitdagingen kan dat op rekeningnummer: 3189027, St. Jeugd met een Opdracht tnv Fam. Lukasse te Reeuwijk.

.

donderdag 19 augustus 2010

Nieuwsbrief 136, augustus 2010

Lieve familie en vrienden,

“Vraagt God het onmogelijke van je?” Vroeg de Engelse voorganger, die tijdens onze wekelijkse donderdagavond dienst voorging. De vraag raakte me. Ja, zo voelde het eigenlijk wel, alsof God teveel vroeg… Ik keek eens om me heen. De zaal was overvol met medewerkers uit al onze acht huizen in de stad, met kinderen die we opvingen, met vrijwilligers die hun vakantie opgegeven hadden om te komen helpen en met gasten uit de plaatselijke kerken.

Johan was er niet, die was deze week in Haïti om een school voor te bereiden die we van 2 oktober tot en met 25 december daar hopen te geven. En daar wrong de schoen een beetje: ik twijfelde er niet aan dat God ons samen geleid had om na de aardbeving in Haïti hulp te gaan bieden, vooral voor de kinderen in nood. En God had zoveel wonderen gedaan, zoveel bijzondere contacten, zoveel deuren geopend, dat het alleen maar duidelijker werd dat dit Zijn plannen waren voor ons. We waren er allebei superenthousiast over. Het enige probleem was dat we ook nog het werk van Jeugd met een Opdracht in Belo Horizonte leiden, met rond de 100 fulltime medewerkers, plus de Children at Risk School die hier eind augustus weer begint. Hoe konden we dat nu allemaal doen? Vraagt God het onmogelijke? Ja, zo voelde dat wel.


Onmogelijk om in eigen kracht te doen, onmogelijk met onze eigen financiële middelen, onmogelijk om alles te overzien…maar dan ben ik precies weer op de plek waar God me wil hebben, waar Hij zegt: “Vertrouw me maar, met Mij is het mogelijk.” We gaan er dus samen met God voor, maar het blijft spannend. Willen jullie voor ons bidden?

Verlof

Begin volgend jaar, van februari tot en met april, hopen we weer op verlof naar Nederland te komen. We zouden het fijn vinden weer zoveel mogelijk familie en vrienden te ontmoeten. Ook komen we graag in gemeentes, huisgroepen, Bijbelstudiegroepen, vrouwenochtenden, etc., om te spreken en eventueel dia’s van ons werk te laten zien in Brazilië, India, Haïti, etc. Als jullie ons uit willen nodigen, willen jullie dan met Jacob van Bodegraven bellen of mailen?  E-mail van Jacob

Twee nieuwsbrieven

Begin dit jaar zijn we overgeschakeld op twee verschillende nieuwsbrieven, één van de het werk in Belo Horizonte, de Jeugd met een Opdracht (JOCUM-BH) basis die we leiden, de andere, deze dus, van ons persoonlijk. Wij zijn er erg blij mee en vinden ze allebei erg mooi. Voor opgave of afzeggen van één van deze nieuwsbrieven of ook als jullie wel van papier op digitaal over willen gaan, (wat ons veel kosten bespaart) kunnen jullie ons altijd e-mailen, op Jeannette Ook proberen we tussen de nieuwsbrieven door jullie van ons wel en wee op de hoogte houden door regelmatig op onze blog te schrijven.

Doeners, 9 september 17.05 uur NL 2

Pasgeleden hadden we hier een EO-team om de opnames voor Bestemming Onbekend op te nemen, hoe dat verliep kunnen jullie in de JOCUM-BH nieuwsbrief verder lezen. Maar ook zijn er opnames van Johan gemaakt, toen we op doorreis naar India waren en even een paar dagen in Nederland waren. Johan was uitgenodigd voor een paar dagen(!) durend interview met Carla van Weelie. Dat programma, “Doeners”, is te zien op 9 september om 17.05 uur, op Nederland 2. Kijken jullie ook? Zie ook EO Metterdaad

Naiomi, Eva en Davi

Begin april werd onze kleindochter Naiomi hier geboren, de dochter van Johanneke en Jonathan, die hier op de basis medewerkers zijn, en het zusje van Iara. Wat prachtig om daar weer bij te mogen zijn, en wat een heerlijk kindje met lang donkerblond haar en mooie blauwe ogen. In juni werd ons zesde kleinkind hier geboren, Eva, op de dag dat we van onze reis terug kwamen. Ik werd dus direct van het vliegveld naar het ziekenhuis gebracht. Zij is het dochtertje van Michele en Romeu, die hier één uur vandaan bij een zendingsorganisatie op een avonturenpark werken, en het zusje van Igor. Een klein koppie met pikzwart haar en een huidskleur alsof ze enkele dagen heeft liggen zonnen, een prachtig kindje, geweldig, wat genieten we van het hele stel! Wat een zegen! En afgelopen maand kon Davi, onze jongste zoon die in een beschermde woongroep in Putten woont, ons hier opzoeken. Wat een gezelligheid!

Iara, Jonathan, Johanneke en Naiomi

Igor, Romeu, Michele en Eva

Davi aan het knutselen in onze achtertuin.

Heel hartelijk bedankt, ieder die met ons meeleeft, voor ons bidt, ons financiëel steunt, zonder die steun zou het echt niet lukken!

We wensen jullie Gods rijke zegen toe!

Johan en Jeannette Lukasse

Gebedspunten

  • Dank God voor Zijn trouw, Hij is te vertrouwen met al onze noden. Bid dat we in alle onmogelijke situaties, zoals bv de komende school die we in Haïti gaan leiden, ons aan Hem vast zullen houden.

  • Dank God voor het a.s. verlof begin 2011, we kijken er erg naar uit. Bid dat we in veel kerken en groepen de kans zullen krijgen om over ons en ons werk te mogen vertellen.

donderdag 5 augustus 2010

Een geweldige conferentie in Haiti


Vorige week is Johan een week naar Haiti geweest om samen met enkele Braziliaanse voorgangers een weeklange conferentie te verzorgen voor 30 Haitiaanse voorgangers en hun ouderlingen. Het was een mooie verassing toen bleek dat er geen 30 maar 150 voorgangers gekomen waren. Johan schrijft:

Op 12 februari, een maand na de aardbeving in Haïti, lag ik in het centrum van Port-au-Prince in de open lucht te slapen, dicht bij het ingestorte paleis van de regering.

Om 5:30 in de ochtend werd ik ruw wakker gemaakt door een luide schreeuw: “Halleluuuuuuja!!!”, iemand was een zeer krachtige geluidsinstallatie aan het testen!

Dat was het begin van drie dagen van aanbidding en lofprijzing en declaraties dat Haïti aan Jezus Christus toebehoorde. Tot dat moment had ik niet veel hoop voor de toekomst van Haïti gehad, maar toen ik getuige was van deze opwekkingsdiensten begon ik te geloven, dat door de kerk Haïti een toekomst kan hebben.

Afgelopen week werd dit geloof nog versterkt toen ik terug was in Haïti om een conferentie van Haitiaanse voorgangers en leiders bij te wonen. Om zo samen met hen te mogen zingen, bidden en lofprijzen, leek een voorproefje van de hemel! Hun honger en dorst naar het woord van God te zien was zo verfrissend. Hun omhelzingen en dankbaarheid te ontvangen, gewoon omdat we de moeite genomen hadden om bij hen te zijn, vervulde mij met een gevoel van grote dankbaarheid en een beter begrip van hoe wij bevoorrecht zijn om de Here Jezus te dienen onder de volkeren.

Onze slaapkamer in Haiti. Dit was om half zes `s ochtends, stille tijd....

In oktober zijn we van plan om er weer heen te gaan, ikzelf en Jeannette en enkele zendingswerkers, om een cursus van drie maanden te geven aan 50 tot 100 jonge Haïtianen uit dezelfde kerken waarvan we nu met de voorgangers samengekomen waren, en hun op te leiden tot mensen die het licht van Christus uit zullen dragen en verandering gaan aanbrengen in hun gemeenschappen. De cursus zal gericht zijn op community development, bescherming van kinderen in risico situaties en onderwijs.

Wij geloven dat God in de eerste plaats de kerk zal gebruiken om de werkelijkheid in Haiti te veranderen.

Bid met ons voor deze natie!