dinsdag 15 juli 2014

“Dit was de beste WK ooit, de WK die gewonnen is door de kerk!”

Ja, de WK is voorbij! Met ons JmeO Kickoff team zijn we 2 jaar geleden begonnen met alle voorbereidingen: het maken van website, blogs, PowerPoint presentaties met informatie over alle 32 landen en gebedspunten, vergaderen met de coördinatoren in alle twaalf de WK steden, evangelisatiefolders bestellen in verschillende talen, allerlei materiaal tegen mensenhandel ontwikkelen, filmpjes maken, interviews geven voor documentaires etc., en nu is het allemaal opeens voorbij!

"Jezus houdt van je" staat er op de zelfgemaakte poster.
“Dit was de beste WK ooit, de WK van de kerk!”
Wat is er allemaal gebeurd? Duizenden jongeren uit de lokale kerken en van internationale teams zijn de straat opgegaan, om te evangeliseren, bidden, zingen en dansen. Er werden allerlei strategieën gebruikt om mensenhandel en seksuele exploitatie tijdens de WK tegen te gaan, zoals 37.300 rode kaarten uitdelen met waarschuwingen en het hulp nummer uitdelen, toneelstukjes bij de kruispunten van drukke wegen terwijl het stoplicht op rood stond, gratis gezichten beschilderen met nationale vlaggen en ondertussen waarschuwen tegen seksuele exploitatie, er is een programma ontwikkeld om op scholen les te geven: “Libertodos”, er was zelfs een bus met een documentaire, hier in Brazilië opgenomen, die rondreed langs de verschillende steden, en er waren in alle twaalf de steden in de rosse buurten 24/7 gebedsruimtes opgezet.

De documentaire tegen seksuele exploitatie laten zien

Bidden met de mensen op straat

Zingen en dansen op straat
“Dit was de beste WK ooit, de WK van de kerk!” vertelde Regiane, een van de leidsters van het werk onder de meisjes en vrouwen in de bordelen in Belo Horizonte. We stonden samen in de bomvolle afsluitdienst van de gebedsruimte. In gebedszaaltjes als deze, hadden 1500 mensen gedurende de hele WK gebeden, 720 uur! Regianes ogen straalden. “Ik kan wel een heel boek volschrijven met alle geweldige dingen die er hier in deze tijd gebeurd zijn! We zijn God zo dankbaar!”

Juichen bij een doelpunt!

In de favela samen de voetbalwedstrijden van Brazilië kijken
“Het overtrof al onze verwachtingen!”
Johan belde vandaag een rondje naar alle coördinatoren, en steeds weer kreeg hij te horen: “Het overtrof al onze verwachtingen!” Er is van alles in gang gezet, volgens de laatste informatie zijn er 196.400 mensen met het evangelie bereikt door 5650 vrijwilligers. We werkten samen met 244 lokale kerken. In verschillende steden waren er favelas uitgekozen, waar aan alle gezinnen een Bijbel aangeboden werd. Alles bij elkaar werden er 191.900 Bijbels en boekjes met Bijbel gedeeltes en getuigenissen uitgedeeld. Misschien zullen we sommige resultaten pas over een poosje mogen zien van alles wat er gezaaid is: Bijbels, prachtige folders, tijdschriften en zelfs koekjes met Bijbelteksten erop! We bidden dat Heilige Geest het allemaal zal gebruiken om de mensen te overtuigen van Gods liefde voor hen.

We maken er een feest van voor de kinderen!

Er werden in onze buurtcentra complete voetbal toernooien en "Olympische Spelen" georganiseerd
Vlaggen op gezichten verven, dat gaf ons meteen mooi tijd om het evangelie uit te leggen!
Dat Brazilië niet de WK won was jammer, en dat er zelfs met 7 doelpunten tegen van het Duitse team verloren werd was een grote schok, niemand had dit verwacht. Maar al gauw zagen we allerlei boodschappen op Facebook verschijnen, met de leus die we al twee jaar geleden aangenomen hadden: “onze passie gaat veel verder dan voetbal!” Onze passie is de Heer Jezus! Honderden jongeren zijn in Discipelschap Zomer Cursussen getraind, anderen melden zich nu aan om een DTS (Discipelschaps Training School) te doen, sommige basissen van Jeugd met een Opdracht kunnen alle aanmeldingen niet eens aan, zo`n enthousiasme is er!


Dank je wel!
Rest ons nog een heel hartelijk "DANK JE WEL!" te zeggen tegen:
  • Ons nationale Kickoff team die zo hard gewerkt hebben: jullie zijn de besten! God heeft jullie ieder heel bijzondere gaven gegeven en het was prachtig te zien hoe jullie die gaven gebruikten en verder ontwikkelden tijdens deze tijd. 
  • Alle lokale Kickoff coördinatoren, basisleiders en medewerkers van Jeugd met een Opdracht die zich geweldig ingezet hebben. Buitenlandse en nationale teams gastvrij ontvangen hebben, plaats gemaakt hebben waar er eigenlijk geen plaats was, soms dag en nacht in touw waren, om de grote massa maar om juist ook die ene te bereiken met de Liefde van God de Vader. We zijn trots op onze JmeO familie! 
  • Onze nationale en internationale partners, zendingsorganisaties en kerken, te veel om op te noemen. Wat ontzettend mooi om samen te mogen werken met een gezamenlijk doel: De naam van de Here Jezus groot te maken. Het gaat dan niet over wie er wat gedaan heeft, maar over het samen een zijn! 
  • Alle nationale en internationale teams, die hun geld voor dure reizen, tijd en energie ingezet hebben om in alle twaalf de steden te evangeliseren en bewustwording te vergroten van de vreselijke pijn die mensenhandel en seksuele exploitatie veroorzaken. 
  • Onze achterban die met hun financiële gaven heel veel acties mogelijk gemaakt hebben en met hun gebed ons ondersteund hebben. Zonder jullie zou het allemaal niet gelukt zijn. 
  • De Here God, die ons elke dag opnieuw kracht geeft, ons leidt en meer van ons houdt dan we ooit zullen kunnen beseffen. 
Voor een filmpje met de mooiste foto’s van deze tijd klik hier

En wat nu? We zijn al een poosje geleden begonnen met plannen voor de Olympische spelen in 2016 in Rio! Neem hier een kijkje wat we vanaf januari tot augustus 2016 al gepland hebben.

Video clip van de beste fotos van de eerste weken van WK


vrijdag 4 juli 2014

IHOP (International House of Prayer) tijdens de WK in de rosse buurten van alle WK steden

Op initiatief van Exodus Cry, een onderdeel van IHOP (International House Of Prayer) in samenwerking met JmeO em plaatselijke kerken is er tijdens de WK een gebedsruimte ingericht in een prostitutiewijk in alle steden van Brazilië waar de WK gespeeld wordt.


Met ons eigen team van Huize Reborn Hope plus de medewerkers van de KICKOFF en communicatie nemen 4 uur per week voor onze rekening.


Het is een aparte ervaring om een paar uur achter elkaar te bidden voor de stad, tegen seksuele uitbuiting, noden in het algemeen, terwijl je weet dat hetzelfde gebeurt in alle twaalf steden, plus verschillende gebedshuizen wereldwijd.


We geloven dat gebed een geweldige strategie is om het geestelijk klimaat van een stad, land en continent te beïnvloeden, en we voelen ons bevoorrecht hier onderdeel van te zijn. Bidt met ons mee waar je je ook bevindt.

1 real (0,50 cent) een documentaire over mensenhandel en seksuele exploitatie

‘’Stop moderne slavernij in onze tijd.’’

‘’Einde van seksuele uitbuiting.’’

‘’We willen niet dat Brazilië een trekpleister is voor sekstoerisme.’’

‘’Bescherm onze kinderen tijdens uw verblijf in ons mooie land.

Al deze leuzen schieten me door het hoofd, terwijl ik terugdenk aan het bezoek van het team van Operation Blessing in Belo Horizonte. Ze brachten een uitstekende documentaire over mensenhandel met zich mee die we in de openlucht op een van de meest populaire stads pleinen hebben laten zien.

Setting up
Vrijwilligers laten de voorfilm van de documentaire op hun IPAD aan een paar toeristen zien.


Johan kondigde de film aan verteld waarom dit nu juist op pleinen willen laten zien. Een groep jongelui die normal op het plein rondhangen kwam prompt kijken em het was interressant om hun gefluisterde opmerkingen te horen tijdens de film. Ze leefden helemaal mee en gaven duidelijk uiting aan hun boosheid over de sexuele uitbuiting die aan de kaak gesteld werd. Voor mij was het duidelijk dat de boodschap van de film goed overkwam bij het publiek.
Ons proficiat voor degenen die dit geproduceerd hebben. Een van onze medewerksters van het Libertodos project, waarbij we op scholen tieners les geven over het gevaar van loverboys etc, is deze reis meegegaan, langs acht van de twaalf WK steden. Je hoort hier nog wel meer van! Willen jullie ook bidden voor dit project? Mensenhandel en seksuele exploitatie treft vooral meisjes die erg onzeker zijn over zichzelf, over hun identiteit. Bidt dat ze zichzelf zullen leren zien zoals de Heer Jezus hen ziet!


Bekijk hier de 22 minuten durende documentaire!

dinsdag 1 juli 2014

Hoe stoppen we seksuele exploitatie en mensenhandel?

Vandaag is Michelle Lukasse de Almeida, onze dochter, de gast schrijver van deze blog!Zaterdag had ik de gelegenheid om mee te doen met de actie van het JmeO Kickoff team tijdens ochtend voor de wedstrijd Brazilië x Chili hier in Belo Horizonte. Als strategie om seksuele exploitatie en mensenhandel aan de kaak te stellen boden we aan om gratis vlaggen op de gezichten van de mensen te schilderen. Terwijl we de gezichten beschilderden bespraken we het probleem van mensenhandel en seksueel misbruik met hen. Het was al gauw duidelijk dat de meesten aan onze kant stonden in de strijd tegen seksuele exploitatie, maar ook dat de meesten geen idee hadden hoe het te bestrijden. Velen hadden zelfs nog nooit gehoord dat er een hotline bestaat, sommigen gaven de buitenlanders de schuld voor seks toerisme terwijl anderen simpelweg de overheid de schuld gaven. Maar de waarheid is dat we allemaal schuldig zijn. Brazilië is ons land en we zouden allemaal boos genoeg moeten zijn over de wantoestanden om een eind te willen maken aan seksuele exploitatie en mensenhandel in ons land en de wereld.


We hadden een heleboel interessante gesprekken over hoe het beste een einde te maken aan deze problemen. Wat het meeste genoemd werd was: Aangifte doen, informatie en onderwijs erover geven en straffen. Maar de twee antwoorden waar ik eigenlijk de hele ochtend op had zitten wachten, kreeg ik pas van de laatste personen die hun gezichten lieten beschilderen: Stop om seks te kopen en hard bidden.Ieder die ooit een pornoblad gekocht heeft, een porno website heeft geopend of voor seksuele diensten betaald heeft, heeft meegeholpen aan seksuele exploitatie en mensenhandel. Als de vraag naar seks zou verdwijnen, zou het aanbod wegvallen! En dit is mogelijk! Als we echt zouden begrijpen, dat mensen niet te koop zijn, of te koop zouden moeten zijn, dan zou de blinddoek van onze ogen vallen en onze houding zou veranderen.


Onze gebeden, de jouwe en de mijne, zijn een effectief wapen. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de boze geesten in hemelse gewesten. We hebben God aan onze kant met wie we een persoonlijke relatie mogen hebben. Wij zijn Zijn bondgenoot, en Hij heeft meer interesse in het bestrijden van boosheid en slechtheid dan wie dan ook. Door middel van onze gebeden verkrijgen we de overwinning, huilen we over problemen, versterken we elkaar, helpen we degenen in de front linies, maken we contact met onze Schepper en krijgen we nieuwe strategieën.

We bidden dat God de harten van mensenhandelaars zal aanraken, seksklanten de ogen zal openen, slachtoffers zal beschermen en redden en families zal herstellen!


Vandaag konden we met meer dan 500 mensen praten terwijl we hun gezichten beschilderden. Ik kon hier en daar wat problemen identificeren. Maar ik kon ook het lichaam van Christus in eenheid aan de slag zien om Gods hart vreugde te brengen. Ik ging naar huis met een blij en tevreden gevoel.