donderdag 2 januari 2014

Wees gezegend in dit nieuwe jaar!


Voor ieder die het moeilijk heeft deze dagen; we wensen jullie Gods troost en vrede toe. Zijn armen om jullie heen, zijn liefde in alle kleine lichtpuntjes, zijn hoop op een nieuwe dag, een nieuw jaar.

Voor ieder die juist volop geniet deze dagen; we wensen jullie open ogen toe, voor alles wat God jullie gegeven heeft, een dankbaar hart zodat je de zegeningen blijft tellen, vandaag en in het nieuwe jaar.

Aan al onze familie en vrienden willen we vertellen dat we dankbaar zijn voor jullie liefde het afgelopen jaar. 

We bidden voor jullie, dat wanneer jullie de Bijbel lezen, de Heilige Geest tot jullie hart mag spreken; dat wanneer jullie opstaan `s morgens, het mag zijn met een loflied op je lippen; dat wanneer je aan het werk gaat, de heer Jezus` leiding en vriendschap naast je zult weten; dat wanneer je even uitrust, Gods Vader-liefde zal ervaren. 

Wees gezegend in dit nieuwe jaar!

Johan en Jeannette Lukasse