maandag 21 november 2016

Millenials inspireren om met kinderen in nood te werken

Wat hebben we het afgelopen jaar genoten van de grote groep jongeren in Rio de Janeiro met wie we op mochten trekken, die we les mochten geven en die we allerlei voorbeelden van werk onder kinderen in nood te mochten laten zien en ervaren, terwijl we samen met hen groeiden in geloof!


Het spannende moment aan het eind van de school is dan: wat gaan ze ermee doen? Gaan ze het echt toepassen of was het gewoon één van de vele “goede ervaringen” of “een mooie tijd”?

Meerderheid full time in de zending

Gelukkig mochten we zien dat de lessen niet zomaar wat interessante informatie was, nee, de studenten raakten steeds meer betrokken bij de verschillende categorieën van kinderen in nood. Zoals de kinderen die in de favelas wonen, waar de drugsdealers de criminaliteit op schrikbarende hoogtes brengen. Of, een andere categorie van kinderen in nood: de kinderen en tieners, die in de val van mensenhandel en seksuele exploitatie terecht komen.Aan het eind van de school wisten onze studenten zich geroepen om zich in te zetten voor deze kinderen. De grote meerderheid van de studenten heeft zich fulltime bij Jeugd met een Opdracht of andere zendingsorganisaties aangesloten. Ze hebben geweldige plannen om de kinderen met Gods liefde te gaan bereiken. Ik geloof dat we nog heel wat succesverhalen van hen zullen gaan horen!

Millennials en YouTube

De huidige generatie jongeren, de “Millennials” kunnen alle informatie die ze voor hun opleiding nodig hebben tegenwoordig wel op het internet vinden. Van recepten tot je eigen auto bouwen, via de filmpjes op YouTube kan je van alles leren. Je zou ons kunnen vragen waarom we dan eigenlijk nog les geven? Kunnen we onze lessen niet allemaal op YouTube zetten in plaats van de wereld rond te reizen? Ja, dat zou kunnen, maar zou dat effectief zijn?Nee, we geloven van niet, want de huidige jongeren hebben nog steeds mensen nodig die deze lessen en informatie voor hen kunnen interpreteren en die een voorbeeld kunnen zijn met hun levensstijl en hun ervaringen.

Wat onze studenten ons schreven

Dit zijn een paar van de dingen die enkele van onze studenten ons schreven:

“Jullie lessen hebben mijn leven op zijn kop gezet…”

“Dank jullie voor het delen van jullie levenslessen en ervaringen, jullie hele levensstijl is zo’n inspiratie…”

“Ik heb veel geleerd van jullie lessen, ze raakten mij en er zijn sommige diepe wonden in mij genezen…”

“Enorm inspirerend, geestelijk en praktisch, het zal mij voor de rest van mijn leven helpen…”


We zijn dan ook enorm dankbaar. Dankbaar aan God die ons riep om een jaar in Rio te gaan werken, en voorzag in alles wat er nodig was. Dankbaar aan de medewerkers die met hun gaven en inzet de school tot een succes gemaakt hebben. Dankbaar aan de studenten, die met open harten kwamen om te leren en om daarna het geleerde in praktijk te brengen.

Overal waar de Heer ons leidt

Het geeft ons een geweldige impuls om door te gaan. Nu we enkele jaren geleden de leiding van de Jeugd met een Opdracht basis in Belo Horizonte, Brazilië, overgedragen hebben, zijn wij veel vrijer om overal waar de Heer ons leidt te gaan helpen om Children at Risk scholen op te zetten, of om les te geven over het werken met kinderen in nood, in seminars en in kerken.


Zo geven wij deze maanden nog les in verschillende steden in Brazilië in Children at Risk scholen en kerken. En hopen we dat volgend jaar te gaan doen in verschillende landen in Azië, maar daar schrijf ik nog wel meer over in een volgende brief.

Kinderen helpen in de vluchtelingenkampen

Want eerst komt nog onze vierde reis naar de vluchtelingenkampen in het Midden Oosten eraan. Ja, de kinderen die met of soms ook zonder hun ouders vluchten van oorlogsgeweld, zijn weer een andere categorie van “Children at Risk”, of “Kinderen in Nood”.

We hopen daar deze keer een seminar te geven aan de onderwijzeressen van een school in één van de vluchtelingenkampen, gericht op het helpen van de getraumatiseerde kinderen. Willen jullie daar ook voor bidden?

Het zijn vaak zware reizen, lichamelijk, financieel en emotioneel. Toch zijn we dankbaar dat we het mogen doen, en zo een klein beetje van Gods liefde en hoop door mogen geven aan deze jonge mensen en kinderen, die al zo vreselijk veel verschrikkelijke situaties meegemaakt hebben.


Verlof in Nederland

Voor de kerst hopen we dan weer voor ons verlof in Nederland te zijn, zodat we dat met onze “Nederlandse” kinderen en kleinkinderen kunnen vieren. Om dan in januari en februari in verschillende kerken en kringen te spreken. Hier komt ons lijstje:

Kerkdiensten op zondag:

· 15 januari, Deventer, 10 uur, House of Sion, Internationale Evangelische Gemeente, gebouw “De Driehoek”, Rielerweg 110.

· 22 januari, Gouda, 9:30 uur, Vrij Evangelische Gemeente, Turfmarkt 23.

· 29 januari, Rijswijk, NB, 9:30 uur, Hervormde Gemeente Rijswijk, Maasdijk 27.

· 5 februari, Ermelo, 10 uur, Evangeliegemeente Ermelo, Grote aula van het christelijk college Groevenbeek, Paul Krugerweg 50.

· 5 februari, Almere Buiten, 19 uur, Rock Jongerenwerk, Makassarweg 80.

· 12 februari, Haarlem, 10 uur, Evangelische Gemeente Zuiderkapel Koningkerk, Kloppersingel 57.

· 19 februari, Hoorn, 10 uur, Pinkstergemeente de Brug, Marketentster 3.

Seminar “Children At Risk”

Van 13-17 februari, organiseert Jeugd met een Opdracht Heidebeek in Heerde een seminar “Children At Risk”, speciaal gericht op hulp aan vluchtelingenkinderen. Wij zullen hier de eerste twee dagen spreken.

De kosten zijn € 175,00 (All in).

Meld je aan via: jokevanheuven@gmail.com


Huisgroepen, Bijbelstudies, etc.

Wij vinden het altijd erg leuk om doordeweeks uitgenodigd te worden door huisgroepen bij mensen thuis. Daar hebben we in januari en februari nog een paar gaatjes voor. Wil je ons daarvoor uitnodigen, mail ons dan op jlukasse@gmail.comGiften

Willen jullie ons steunen, b.v. voor de extra kosten die we gaan maken met de verschillende reizen om vluchtelingenkinderen te helpen, en Children at Risk Scholen te organiseren, dan kan dat door een gift over te maken op:

IBAN: NL25 INGB 0003 1890 27 t.n.v. St. Jeugd met een Opdracht comité fam. Lukasse, Reeuwijk.

(St. Jeugd met een Opdracht heeft de ANBI-status en een RfB-keurmerk.)

Er zijn in Nederland wat nieuwe regels, wat betreft het overmaken van giften aan zendelingen, daarom verzoeken wij u bij het overmaken van een gift voor ons altijd te vermelden: PF2496 Children at Risk.Gebedspunten
  • Dank God voor de geweldige grote groep studenten die we in Rio de Janeiro mochten opleiden, en die nu de eerste stappen in hun zending carrière zetten.
  • Bid dat ze veel kinderen in nood met Gods liefde zullen bereiken.
  • Dank God voor de open deuren om in vluchtelingenkampen in het Midden Oosten de onderwijzeressen te mogen trainen en bemoedigen.
  • Bid voor de veiligheid van de vluchtelingen en ieder die hen probeert te helpen.
  • Dank voor de kerken die met alles wat ze hebben, uitreiken naar de vluchtelingen.
  • Bid dat er vrede zal komen.

Kerst, God met ons, wij samen met God

Kijk hier naar uit: een maagd zal zwanger worden en een zoon krijgen. Ze zullen hem Immanuel noemen, Hebreeuws voor “God is met ons”. Matth 1:23

De Here Jezus werd als een klein baby’tje geboren, kwam uit de hemel bij ons op aarde, zodat ieder die in Hem gelooft zijn leven samen met God mag leven en gered wordt.

“God met ons”, dat wens ik voor iedereen: voor de kinderen in de vluchtelingenkampen, voor de tieners gevangen in seksuele uitbuiting, voor de families die in zwaar criminele buurten hun kinderen opvoeden. Samen met God wordt het anders, wordt het lichter, wordt het nieuw, wordt het goed!

We bidden jullie allen Zijn rijke zegen toe!